Krea-cafe

Den første tirsdag i hver måned er der i Betanias cafelokale Kreacafé. Kl. 13-17 er for alle, der har lyst til at nørkle, snakke og drikke kaffe. Tirsdagskrea er helt gratis at deltage i. Der er altid kaffe og god kage undervejs.

Der holdes Lørdagskrea et par gange i hver sæson i caféen. Når datoerne er fundet for halvårets krealørdage, kan du finde løbesedlen her: Krealørdage 23 marts og 1 juni 2019. Her kan du læse meget mere om pris, indhold etc. Er du interesseret i fremover at få indbydelse til lørdagskrea direkte i mailboksen, så skriv til em(a)ddv36.dk.

Alle er hjerteligt velkomne i begge typer kreacafe. Man behøver ikke at kende nogen på forhånd eller i øvrigt relatere til huset Betania. Vi finder sammen i glæden ved håndarbejde eller andre kreative sysler – eller bare fællesskabet.