Forskellige tilbud

At være til møde i Indre Mission i Odense

Møder i Betania kan se forskellige ud. Vi bruger tid på at synge, men man kan også bare sidde og lytte. Der bliver holdt en tale; og ofte vil taleren indlægge nogle minutter til personlig refleksion eller samtale i smågrupper om emnet. Mødelederen vil undervejs bede en bøn højt til fælles glæde, men der kan også være tid, hvor man selv kan formulere tanker i bøn. Børn kommer og går lidt undervejs, men hygger sig meget af tiden i legerummet. Der er altid en pause med kaffe, te, kage og tid til snak.

Børn med til møde

Børn er hjerteligt velkomne i vores fællesskab. I missionshusets ”Dagligstue” er der lege– og tegnemuligheder for dem. Der er også altid mapper med tegnemuligheder til rådighed, som man må sidde med i lille sal eller dagligstuen. Til stormøder er der børnepasning under talen. Disse aftener er der sædvanligvis også en lille mini-børnetale i mødesalen, kaldet ”Børnenes fem minutter”. Øvrig pasning er forældrenes ansvar, men man kan evt. aftale med andre at skiftes undervejs. De voksne kan høre med på sange og tale fra mødesalen i højttalerne i Dagligstuen.

Bibelkreds

Ønsker du at mødes med andre og bruge tid på at læse i bibelen og snakke om det, I læser? Kontakt Niels Henrik Hovaldt, nhhovaldt@gmail.com, 30280153.

Bøn&Stilhed

Før alle torsdagsmøder er der mulighed for at tage tid med bøn sammen med andre. Vi mødes til Bøn&Stilhed kl. 19.00 i bede- og samtalerummet i hjørnet af lille sal.

Forbøn

Ved nogle møder vil der være tilbud om forbøn i bede– og samtalerummet.