Forskellige tilbud

At være til møde i Indre Mission i Odense

Møder i Betania kan se forskellige ud. Vi bruger tid på at synge, men man kan også bare sidde og lytte. Der bliver holdt en tale; og ofte vil taleren indlægge nogle minutter til personlig refleksion eller samtale i smågrupper om emnet. Mødelederen vil undervejs bede en bøn højt til fælles glæde, men der kan også være tid, hvor man selv kan formulere tanker i bøn. Børn kommer og går lidt undervejs, men hygger sig meget af tiden i legerummet. Der er altid en pause med kaffe, te, kage og tid til snak.

Børn med til møde

Børn er hjerteligt velkomne i vores fællesskab. I missionshusets ”Dagligstue” er der lege– og tegnemuligheder for dem. Medmindre andet er markeret, er pasning forældrenes ansvar, men man kan evt. aftale med andre at skiftes undervejs. De voksne kan høre med på sange og tale fra mødesalen i højttalerne i Dagligstuen. Når der i programmet er en #, er der børnepasning under talen. Disse aftener er der sædvanligvis også en lille mini-børnetale i mødesalen, kaldet ”Børnenes fem minutter”.

Bibelkreds

Ønsker du at mødes med andre og bruge tid på at læse i bibelen og snakke om det, I læser? Kontakt Niels Henrik Hovaldt, nhhovaldt@gmail.com, 30280153.

Bøn&Stilhed

Før alle torsdagsmøder er der mulighed for at tage tid med bøn sammen med andre. Vi mødes til Bøn&Stilhed kl. 19.00 i bede- og samtalerummet i hjørnet af lille sal.

Forbøn

Ved nogle møder vil der være tilbud om forbøn i bede– og samtalerummet.