Støt Betania – et fællesskab med Jesus

Ny pjece om at blive fast giver til Betania: Gaver til Betania.

Indre Mission i Odense er en frivillig organisation.  Drevet af frivillige og for frivillige midler.

Indre Mission i Odense ønsker at møde mennesker i dagens Danmark med fællesskab og forkyndelse. Dette sker på mange forskellige måder. Vi har aktiviteter og fællesskaber for alle aldersgrupper. Kik rundt på hjemmesiden eller kontakt os for at høre nærmere.

Vores arbejde er helt afhængigt af mange menneskers bidrag og engagement. Man kan støtte gennem forbøn for arbejdet, gennem praktisk arbejde og gennem gaver.

Forbøn for arbejdet:

Vi tror på at Gud vores far i himmelen hører og svarer på bøn. Vi ønsker at vores arbejde skal tjene den levende Gud og hans søn Jesus Kristus. Gennem forbøn for arbejdet kan du være med til at bane vej for, at hans gode vilje sker.

Praktisk arbejde:

Vores arbejde er organiseret i mange forskellige arbejdsgrene. Vi tror, at vi som en del af Guds kirke er sat til at tjene hinanden. Nogen tjener gennem ledelse og organisering, andre gennem forkyndelse, undervisning og vidnesbyrd, andre igen tjener med praktiske opgaver som rengøring og kaffebrygning.

Økonomisk støtte:

Vores arbejde er afhængigt af frivillige økonomisk bidrag. Indre Mission er godkendt af skattevæsenet, således at gaver givet til Indre Mission kan trækkes fra.

Engangsbeløb: Der er mulighed for at give engangsbeløb på reg.nr. 1551, kontonr. 4355199495 eller MobilePay 74521. Hvis du oplyser cpr nr i forbindelse med at du giver gaven, så sørger Indre Mission for at opgive gaven til skattevæsenet. Hvis du ikke ønsker at opgive cpr nr. ved indbetalingen, kan du modtage et givernr. ved henvendelse til Indre Mission på tlf. 75926100.

Fastgiver: Både for dig og Indre Mission i Odense er det en fordel, hvis du indgår en fast støtteaftale. For Indre Mission i Odense betyder det, at vi på forhånd kender en del at årets indtægter. Derved får vi bedre mulighed for at lægge budget og planlægge og udvikle arbejdet. For dig selv er det en fordel at vide, hvornår udgiften ligger og giver måske ro valg og prioritering.

To af måderne at være fastgiver på er at give månedsgave eller tegne gavebrev.

Månedsgave: Med en aftale om månedsgave giver du et fast beløb hver måned. Du kan til enhver tid opsige eller ændre din aftale.

Gavebrev: Med et gavebrev forpligter du dig til at give et fast beløb eller en procentdel af din indkomst i en årrække på mindst 10 år (dog højst så længe du lever). Hvis du ønsker at give en procentdel af indkomsten, skal du hvert år give Indre Mission de nødvendige oplysninger om størrelsen af din indtægt.

Hvis du ønsker at blive fastgiver, f.eks. som månedsgave eller med gavebrev, skal du udfylde et tilsagn. Dette kan du få ved at kontakte Bjarne Christensen, bjarne_christensen(a)hotmail.com, mobil 21138225 eller du kan downloade det her.

Du kan altid kontakte Bjarne Christensen, mobil 21138225 eller Else Stougaard, mobil 26504876, hvis du har spørgsmål omkring gaver til Indre Mission i Odense.