Om Odense IM

Indre Mission i Odense er tilknyttet Indre Mission i Danmark. Lokalt har vi organiseret os i huset ”Betania” – med formålet tilføjet som ”-et fællesskab med Jesus”. Betania – et fællesskab med Jesus – ligger Ryttergade 3 i Odense centrum.

Indre Mission i Danmark er stiftet i 1861, for 153 år siden. I Odense har der eksisteret IM-fællesskaber ca. 135 år. Foreningen er og har altid været tilknyttet den evangelisk lutherske folkekirke. Indre Mission fungerer som et hverdagsfællesskab i kirken. Vi bruger tid på at fordybe os i bibelen og at inspirere og hjælpe hinanden med at leve et liv med Jesus og lade ham få indflydelse på alle områder i vores liv. På Jesu befaling og ud fra vores glæde ved at kende Gud, er vi aktive for at give frelsens evangelium videre til flest mulige mennesker i vores liv, hverdag og by. Vi håber at bruge vores nye gode rammer i Betania til på nye og kreative måder at dele det gode budskab: At Gud i Jesus Kristus har bragt frelse, fred og evigt liv til hver eneste, som vil tage imod hans gave og leve i fællesskab med ham.

I tilknytning til Indre Mission findes ungdomsarbejde (Indre Missions Unge, IMU) og børnearbejde (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole, DFS). Seniorarbejdet hos os hedder ”Eftermiddagstræf”. Meget socialt diakonalt arbejde i Danmark har sit udspring i Indre Mission og vi ønsker også i vores nye hus at se, hvilke veje Gud kan bruge os i omsorg for medmennesker. Der findes mange steder et genbrugsarbejde med tilknytning til IM. IMgenbrug i Odense, som ligger på Tarupvej 71, er både en mulighed for at tjene penge til mission og et sted mennesker kan møde aktive kristne og få et ansigt på IM.