IM

Indre Missions møder er åbne for alle. Vores mål er at være et åbent og favnende fælleskab, der ønsker at give plads til den enkelte. Til alle møder vil det centrale handle om vores liv med Gud. Vi ønsker at møde mennesker med en forkyndelse, der sætter fri. Fri fra de ting der ikke er lykkedes i livet. Fri til at modtage Guds tilgivelse og kærlighed, og fri til at indgå i fælleskab med andre.

Vi mødes hver torsdag, oftest klokken 19.30. Enkelte gange mødes vi før, hvis vi for eksempel spiser sammen. Til et normalt torsdagsmøde er vi 50-60 personer i l alle aldre, fra spædbørn til pensionister. Ofte bliver der arrangeret noget særligt for børnene.

Den sidste uge i måneden holder vi vores møde om onsdagen. Disse møder kalder vi stormøder og de starter klokken 19.00. De er for alle brugere af huset og besøges også af interesserede fra Odenses opland. De forskellig arbejdsgrene medvirker ofte med indslag. Til stormøder er vi tit 110 deltagere.

Ud over det store fællesskab, mødes mange i mindre grupper kaldet bibelkredse, hvor man deler liv og tro sammen med udgangspunkt i bibeltekster.

I løbet af året arrangeres der også temadage, fællesaftener, påske- og julespisning mm. Følg med i programmet her på siden eller få sendt et trykt program ved kontakt til em(a)ddv36.dk eller mobil 27517977.